Nejvýznamnější reference v oblasti koncepčních nástrojů ochrany a řízení kvality ovzduší

 • Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina, Krajský úřad kraje Vysočina, 2012
 • Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, 2012
 • Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2012
 • Aktualizace Programového dodatku ke krajskému programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, 2009
 • Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, 2009
 • Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2009
 • Aktualizace zprávy o zónách a aglomeracích v České republice, MŽP, 2008
 • Posouzení stávající základní sítě imisního monitoringu, MŽP, 2008
 • Místní program snižování emisí a imisí pro město Tábor, Město Tábor, 2007
 • Aktualizace Programového dodatku ke krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, 2007
 • Místní program snižování emisí a imisí pro města Chomutov a Jirkov, Statutární město Chomutov, 2006
 • Místní program snižování emisí a imisí pro město Litoměřice, Město Litoměřice, 2006
 • Místní program snižování emisí a imisí pro město Lovosice, Město Lovosice, 2006
 • Místní program snižování emisí a imisí pro město Litvínov, Město Litvínov, 2006
 • Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, 2006
 • Programový dodatek ke krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, 2006
 • Programový dodatek ke krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 2006
Zpět na úvodní stránku Reference