Nejvýznamnější reference v oblasti přípravy a řízení projektů (čerpání finanční podpory z fondů EU)

Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 - projekty nad 30 mil. Kč celkových nákladů
 • Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí, C-Energy Bohemia, s.r.o.
 • Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice, Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků, TAMEH Czech s.r.o.
 • Snížení emisí z teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. náhradou zastaralých kotlů fluidním kotlem K14, TAMEH Czech s.r.o.
 • Snížení emisí na Elektrárně Mělník I, kotel K1 - K6, Energotrans, a.s.
 • Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s, ENERGETIKA TŘINEC, a.s
 • Ekologizace kotle K14 v Elektrárně Třebovice, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Regionální odpadové centrum KV kraje (MBÚ), Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
 • Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Sekundární odsávání ocelárny NS 220, VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dříve EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.)
 • Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Snížení emisí instalací nízkoemisních hořáků do kotlů K1,2 v teplárně Přerov, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení emisí modernizací ohřívačů větru, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení emisí instalací technologie pro injektáž prachového uhlí, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení emisí NOx a TZL v Elektrárně Opatovice, Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů, Severočeské doly a.s.
 • Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území, Severočeské doly a.s.
 • Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení emisí NOx z provozu narážecí pece NP2, VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dříve EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.)
 • Modernizace Teplárny AMFM - snížení emisí NOx, SO2 a TZL, ArcelorMittal Frýdek Místek, a.s.
 • Ekologizace kotlů v teplárně ČSM Sever, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dříve Dalkia Industry CZ, a.s.)
 • Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest na aglomeraci sever, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Odprášení systému zavážení VP2 a VP4, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání na aglomeraci sever, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Odprášení výklopníků, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snižování emisí SO2 na teplárně Komořany, United Energy, a.s.
 • Snížení emisí z CZT Olomouc - přechod parní větve IV. na horkovod, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Snížení emisí NOx Teplárny Vřesová instalací nízkoemisních hořáků na kotlích K3 a K4, Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
 • Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K1, rozvody CZT, Žatecká teplárenská a.s.
 • Snížení emisí v Ostrově - Teplofikace 4. etapa - Horkovodní přivaděč do města, včetně hlavní VS na zdroji, Ostrovská Teplárenská a.s.
 • Odprášení systému zavážení VP3, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT realizací izolační zeleně Březno, Severočeské doly a.s.
 • Bioplynová stanice Želeč, Rumpold s.r.o.
 • Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K2, Žatecká teplárenská a.s.
 • Realizace energeticky úsporných opatření na budově ČVUT v Praze – Strojní a FEL - monoblok, ČVUT Praha
 • Snížení emisí zvýšením efektivity distribuce tepla v oblasti Pardubice a Hradec Králové, Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Ekologizace CZT společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v Karviné, v Havířově a ve Frýdku Místku - výměna teplovodního potrubí za nové s lepší izolací, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Snížení fugitivních emisí z odlévárny VP 2, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snižování emisí NOx v teplárně Komořany, United Energy, a.s.
 • Zlepšení kvality ovzduší v obci Havlovice napojením na CZT, ČEZ, a.s.
 • Snížení emisí NOx a SO2 v Elektrárně Třebovice na kotlích K13 a K14, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Odprášení systému zavážení zásobníků rudného mostu, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Rekonstrukce tepelných rozvodů teplárny v Plané nad Lužnicí, C-Energy Bohemia, s.r.o.
 • Centrum ekologické výchovy Kladno, Statutární město Kladno
 • Ekologizace CZT společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v Olomouci a v Přerově, Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia ČR, a.s.)
 • Zlepšení kvality ovzduší ve městě Ledvice napojením na CZT Elektrárny Ledvice, ČEZ Teplárenská, a.s.
 • Modernizace hasící věže koksové baterie č. 1+2, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova Písek, Teplárna Písek, a.s.
 • Projekt speciálních ohradníků a konstrukcí včetně doprovodných opatření zabraňujících vniknutí bobra evropského do zámeckého parku, Národní památkový ústav
 • Vzdělávací a informační centrum EVVO Dům stromů, Vúkoz v.v.i.
 • Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení energetické soběstačnosti rozšířením stávajících rozvodů CZT v Kašperských Horách, Město Kašperské Hory
 • Snížení emisí v Ostrově - Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS, Ostrovská Teplárenská a.s.
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 - projekty nad 50 mil. Kč celkových nákladů
 • AM05_Optimalizace provozu Kontidrátové tratě AMO, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.2, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Primární odprášení konvertoru č.1, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • AMO_Program komplexní modernizace ocelárny AMO - Sekundární odprášení konvertorů, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení prašnosti ve slévárně Feramo Brno, FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o.
 • Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí, METALURGIE Rumburk s.r.o.
 • Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s., Slévárna Kuřim, a.s.
 • Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín, ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.
 • Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s., METAZ Týnec a.s.
 • AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení emisí NOx z provozu Krokové žíhací pece, VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • Snížení emisí spalovacího zdroje Litoměřice, ENERGIE Holding a.s.
 • Ekologizace tepelného zdroje - Teplárna Varnsdorf a.s., Teplárna Varnsdorf a.s.
 • Snížení emisí NOx z provozu narážecí pece Těžké profilové tratě, VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • Snížení fugitivních emisí ve slévárně BUZULUK a.s., BUZULUK a.s.
 • Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin, Žatecká teplárenská, a.s.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 - projekty nad 30 mil. Kč celkových nákladů
 • AM03 Modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci Sever, ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Snížení energetické náročnosti těžké profilové trati - náhrada Ward Leonard, VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • Energetická optimalizace soustavy CTZ města Žatce, Žatecká teplárenská a.s.
 • Teplovod Planá nad Lužnicí, C-Energy Planá s.r.o.
 • Fotovoltaická elektrárna s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí, C-Energy Planá s.r.o.
Zpět na úvodní stránku Reference