Ukázky projektů

"Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie", Město Krásná Lípa

"Zlepšení kvality ovzduší ve městě Ledvice napojením na CZT Elektrárny Ledvice", ČEZ Teplárenská, a.s.

"Snížení emisí TZL z manipulace s vápnem", ArcelorMittal Ostrava

"Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů", Severočeské doly a.s.

"Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území", Severočeské doly a.s.

"Snížení fugitivních emisí částic zakrytováním středních částí uhelných pásových dopravníků", Severočeské doly a.s.

"Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí", C-Energy Bohemia s.r.o.

"Snižování emisí na kotelně Braňany", Teplo Braňany, spol. s r.o.

"Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích", Městská část Praha - Běchovice

"Rekonstrukce plynové kotelny areálu Vimbau", Vimbau s.r.o.

"Úspory energie v provozu slévárny TOS-MET slévárna a.s.", ZPA Pečky, a.s.

"Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.", METAZ Týnec a.s.

"Snížení prašnosti ve Slévárně Kuřim, a.s.", Slévárna Kuřim, a.s.

"Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín", ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

"Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk - snížení emisí", METALURGIE Rumburk s.r.o.

"AM04_Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever", ArcelorMittal Ostrava a.s.

Fotodokumentace z realizace zde.