Ukázky projektů

"Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie", Město Krásná Lípa

"Zlepšení kvality ovzduší ve městě Ledvice napojením na CZT Elektrárny Ledvice", ČEZ Teplárenská, a.s.

"Snížení emisí TZL z manipulace s vápnem", ArcelorMittal Ostrava

"Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů", Severočeské doly a.s.

"Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území", Severočeské doly a.s.

"Snížení fugitivních emisí částic zakrytováním středních částí uhelných pásových dopravníků", Severočeské doly a.s.

"Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí", C-Energy Bohemia s.r.o.

"Snižování emisí na kotelně Braňany", Teplo Braňany, spol. s r.o.

"Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích", Městská část Praha - Běchovice

"Rekonstrukce plynové kotelny areálu Vimbau", Vimbau s.r.o.

"Úspory energie v provozu slévárny TOS-MET slévárna a.s.", ZPA Pečky, a.s.

"Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.", METAZ Týnec a.s.