Naše služby

Strategické poradenství v oblasti životního prostředí, se zaměřením na ochranu ovzduší, klimatu a integrovanou prevenci, zahrnující např.:

  • poradenství v oblasti legislativy;
  • technická podpora, řízení a evaluace programů EU (především OPŽP);
  • procesní a systémové analýzy/studie programů EU (především OPŽP);
  • zpracování plánů a programů v oblasti ochrany ovzduší na všech úrovních - národní, regionální i místní;
  • školící a vzdělávací činnost (i v zahraničí);
  • a další.

Komplexní služby při přípravě projektů (analýza projektů, zpracování posouzení přijatelnosti a předběžného hodnocení projektů, atd.) včetně zpracování žádostí (příprava podkladů/příloh k žádosti, vyplnění údajů do systému, kompletace žádosti, komunikace s orgány příslušného dotačního titulu, atd.), za účelem získání finanční podpory z evropských fondů v oblasti životního prostředí (OPŽP, OP PIK, Zelená úsporám), se zaměřením na ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, úspory energie, nakládání s odpady a přírodě šetrné a nízkonákladové čištění odpadních vod v malých obcích, a následného řízení projektů (administrace dat, zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy, komunikace s orgány příslušného dotačního titulu a dalšími zúčastněnými institucemi, zajištění publicity, atd.).

Zpracování odborných posudků a rozptylových studií podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, studií proveditelnosti a finančních a ekonomických analýz.