Nejvýznamnější reference v oblasti účelových studií, odborných posudků atd.

 • Analýzy souladu projektu s Prioritní osou 2 OPŽP 2014–2020 pro cca 20 projektů/žádostí v rámci 89. výzvy PO 2, SC 2.2, různí, 2018
 • Rozptylová studie v rámci procesu EIA: Pokračování hornické činnosti I. etapa Doly Bílina 2019 - 2035, Severočeské doly a.s., 2017 - 2018, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Odborný posudek: Vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou", Severočeské doly a.s., 2016
 • Odborný posudek: Vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou", Severočeské doly a.s., 2016
 • Studie proveditelnosti pro projekty/žádosti v rámci OP PIK (Úspory energie, Úspory energie v SZT), různí, 2016, 2017, 2018
 • Analýzy souladu projektu s Prioritní osou 2 OPŽP 2014–2020 pro 20 projektů/žádostí v rámci 8. výzvy PO 2, SC 2.2, různí, 2015
 • Analýza proveditelnosti: Žádosti Plzeňského a Jihočeského kraje o dotaci na náhradu kotlů v rámci PO 2 OPŽP 2014-2020, Plzeňský a Jihočeský kraj, 2015
 • Rozptylová studie pro dokumentaci E.I.A. pro záměr "POPD DNT HLUBINA – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou", Severočeské doly a.s., 2015, ve spolupráci s ČHMÚ
 • Odborný posudek pro ekologizaci Elektrárny Mělník I(kotle K1 - K6), Energotrans, a.s., 2012
 • Odborné posudky pro ekologizaci Elektrárny Opatovice (kotle K2, K3, K5 a K6), Elektrárny Opatovice, a.s., 2012
 • Odborný posudek pro ekologizaci Teplárny Karviná (kotle K1 - K4), Dalkia Česká republika, a.s., 2012
 • Odborné posudky pro ekologizaci Elektrárny Třebovice (kotle K2, K3, K4, K12, K13 a K14), Dalkia Česká republika, a.s., 2012
 • Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr "Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí", C-Energy Bohemia s.r.o., 2012
 • Rozptylová studie: Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí, C-Energy Bohemia s.r.o., 2012, ve spolupráci s: Bucek s.r.o.

 • Rozptylová studie: Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území v rámci Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Petr Derka (KODER), 2011, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Rozptylová studie: Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů v rámci Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Petr Derka (KODER), 2011, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Rozptylová studie: Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029, Ing. Petr Derka (KODER), 2011, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Rozptylová studie: Intenzifikace využití biomasy v Teplárně Písek, Teplárna Písek, a.s., 2011, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Odborný posudek: Tiskárna HB PRINT, s.r.o. v Chebu, HB PRINT s.r.o., 2010
 • Rozptylová studie: Výstavba ochranného valu Ledvice, Ing. Petr Derka (KODER), 2010, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Rozptylová studie: Duchcov, Ing. Petr Derka (KODER), 2010, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr "Náhrada kotle K14 125 t", Energetika Třinec, a.s., 2010
 • Rozptylová studie pro dokumentaci E.I.A. pro záměr "Postup lomu Libouš II - Sever", Ing. Petr Derka (KODER), 2009, ve spolupráci s: ČHMÚ
 • Posouzení environmentálních dopadů rozvoje výroby na kvalitu ovzduší (rozptylová studie), Glanzstoff-Bohemia s.r.o., 2008 - 2009
 • Odborné posudky pro plynové kotelny
Zpět na úvodní stránku Reference